رسالت علما در پاسداری از عدالت اجتماعی
55 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات مجله حوزه شهریور سال 1379 شماره 99
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی